Natječaji za Podmjeru 6.2. i 6.4.

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Prihvatljivi korisnici

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,

 • obrt,
 • trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 • poljoprivredna gospodarstva upisana u  Upisnik PG-a najmanje 1 godinu prije prijave na natječaj
 • pravne osobe moraju imati min. jednog zaposlenog u prethodnoj godini/ fizičke osobe moraju biti upisane u Registar poreznih obveznika
 • korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost kod nadležnog tijela koje izdaje rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti za koju podnosi Zahtjev za potporu.
 • poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva minimalno 1.000 eura
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i marvinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi

Prihvatljive aktivnosti:

 • sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
 • sektoru pružanja usluga u ruralnim područjima (usluge u poljoprivrednim, šumarskim, veterinarskim i društvenim djelatnostima i intelektualne usluge)
 • sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta,
 • sektoru turizma u ruralnom području

 

Podmjera 6.4. Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

Prihvatljivi korisnici

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik PG-a najmanje 1 godinu prije prijave na natječaj
 • korisnik mora biti registriran i obavljati djelatnost u skladu s posebnim propisima koji uređuju područje obavljanja djelatnosti  prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate
 • poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura

Prihvatljive aktivnosti:

 • sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
 • sektoru pružanja usluga u ruralnim područjima (usluge u poljoprivrednim, šumarskim, veterinarskim i društvenim djelatnostima i intelektualne usluge)
 • sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta,
 • sektoru turizma u ruralnom području

 Za sve ostale informacije u vezi nadolazećih natječaja obratite se nama. 

2794